۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

PS-TABLE SOCCER TOUR 3 (3PASS/3GOALS)

مسابقات آنلاین روزانه پردیتور در رشته PLATO TABLE SOCCER برای شرکت در مسابقات این رشته، ابتدا باید برنامه PLATO را نصب کرده و بعد از ثبت […]