۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-17

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 13

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / تک بازی / ۳پاس / ۵گل هزینه بلیط: رایگان جوایز: نفر اول: ۲۵ هزار تومان […]
۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 14

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: نفر اول: ۵۰ […]
۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 2-22

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-22

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-23

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-23 DOUBLE

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-24 DOUBLE

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 2-24