۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-21

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 11

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳پاس/۳گل هزینه بلیط: رایگان جوایز: نفر اول: ۲۵ هزار تومان نفر […]
۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 12

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۶پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: نفر اول: ۵۰ […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-10

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-12

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-13

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE   تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید.   […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-14

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-15

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE   تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید.   […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-16

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]