۶ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 34(پخش زنده)

۸ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 1-9

۸ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT1-10

۱۰ خرداد ۱۴۰۰
مسابقات آنلاین کال آو دیوتی موبایل آکادمی پردیتور

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 1-11

مسابقات آنلاین روزانه PREDATOR رشته: کالاف دیوتی موبایل برگزار کننده: PROJECT SCORPION حالت بازی:بتل رویال/SOLO ظرفیت:100 هزینه:رایگان جوایز: نفر اول: 25000 تومان نفر دوم: 15000 تومان […]
۱۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 1-12

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 1-13 (پخش زنده)

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 1-14

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 1-15

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 10