۱۹ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 4-21 SoLo

۲۱ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 4-22 SQUAD

۲۳ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT SOLO(پخش زنده)4-24

۲۵ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 4-26

۲۷ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-29 SQUAD (پخش زنده)

۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-3

۲ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-5 SQUAD

۷ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 31

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: ۱۰۰% جمع […]
۷ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-8