۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-10 SQUAD

۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-11 SQUAD

۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-11 SQUAD

۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 18

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / تک بازی / ۳ پاس / ۵ گل هزینه بلیط: رایگان جوایز: نفر اول: ۲۵ […]
۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 19

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: نفر اول: […]
۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 20

 PREDATOR مسابقات آنلاین رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: تیمی / حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: […]
۵ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 4-6

۹ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 4-10

۱۱ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-12 SQUAD