۲۸ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-3 DOUBLE

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-3 DOUBLE

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-4 DOUBLE

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-4 SQUAD

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 15

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / تک بازی / ۶ پاس / ۵ گل هزینه بلیط: رایگان جوایز: نفر اول: ۲۵ […]
۲۹ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 16

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: نفر اول: […]
۲۹ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 17

 PREDATOR مسابقات آنلاین رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: تیمی / حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: […]
۳ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 4-4

۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 4-5