۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-14

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-17

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-23 DOUBLE

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-25

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 3-31

۴ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-10 SQUAD (پخش زنده)

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-27 DOU

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT DOU 6-4

۹ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 6-10 DOU