خوش آمدید
امیدواریم تجربه لذت بخشی از ورزش های الکترونیک به شما ارایه بدهیم.
درکنار شما هستیم و بیشتر باهم آشنا خواهیم شد. اما الان باید برای نبرد آماده شوید.
برای شرکت در رویداد ها و برنامه های پردیتور ثبت نام خود را حالا انجام بدید.
تیم پردیتور برای شما آرزوی موفقیت دارد.

فرم ثبت نام