مسابقات آنلاین پلاتو TABLE SOCCER

تاریخ برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۰

حالت بازی: لیگ ۱ ساعته

برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور

 

برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید.

 

? WHOS YOUR NEXT PREY