مسابقات آنلاین کلش رویال

تاریخ برگزاری: اسفند ۱۳۹۹

حالت بازی: لیگ ۱ ساعته

برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور

برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید.

? WHOS YOUR NEXT PREY