رویدادی یافت نشد

قهرمان باید بتونه برنده همه‌ی مسابقات باشه!

شما برای شکست حریفاتون چه استراتژی دارید؟